دسته ها :
موسیقی درمانی چیست و چگونه کار می‌کند؟

موسیقی درمانی چیست و چگونه کار می‌کند؟

موسیقی درمانی ، روشی است به قدمت تاریخ که در جریان آن با استفاده از ویژگی‌ها و توانایی‌های تاثیرگذاری موسیقی بر بشر، از آن برای تسکین دردها، بهبود آلام و مشکلات روانی و ارتباطی و هر نوع بیماری تنشی جسمی و روانی می‌توان استفاده کرد.


بیشتر...

موسیقی درمانی چه فوایدی برای انسان دارد؟

موسیقی درمانی چه فوایدی برای انسان دارد؟

تاثیرات موسیقی درمانی در دو وجه جسمانی و روانی بر بدن انسان قابل چشم‌پوشی نیست و این امر سبب شده تا در طول سالیان ظهور آن به عنوان درمان مکمل و یا جایگزین بسیاری از بیماری‌ها استفاده شود.


بیشتر...

تاثیر موسیقی درمانی بر مغز، ذهن و روان انسان

تاثیر موسیقی درمانی بر مغز، ذهن و روان انسان

موسیقی درمانی با تکیه بر قدرت نفوذ موسیقی بر نورون‌های مغزی و تاثیر دستگاه عصبی بر جسم و روان انسان به عنوان درمانی جایگزین در بسیاری از بیماری‌های روانی و اختلالات ناشی از کارایی مغز موفق بوده است.


بیشتر...