شایع ترین تصور غلط درباره تسکین بوسیله هنر این است که هنر درمانگر نقاشی درمانجو را تفسیر و رمزگشایی کند و معانی پنهان آن را نشان دهد! برعکس... این درمانجو هست که این لذت را می برد و اگر اثر هنری اش بطور مثال نقاشی است، آن را تفسیر می کند. شرکت کنندگان در تمام روش های تسکین بوسیله هنر، تشویق به کشف احساسات خود با استفاده از مواد هنری می شوند. قلم، کاغذ، رنگ، خاک رس، برگ، پلاستیک بازیافتی، سنگ، ساز موسیقی و... از جمله متریال هایی هستند که استفاده می شوند.

در انواع روش های تسکین بوسیله هنر، مهم است که نقش استعاره ها و نمادها در شکل دادن به حالت های خلقی بیان شود که چگونه شرکت کنندگان می توانند از مواد هنری استفاده کنند و در اجرای یک اثر هنری مشارکت کنند. متریال های هنری در زمان اجرا و استفاده می توانند احساساتی را در شخص ایجاد کنند. ممکن است یک توانایی جادویی در خلق اثر هنری ایجاد شود که درمانجو به معنا و مفهوم اثربخش بزرگ و متفاوتی برسد. حتی اینکه چگونه اثر هنری توسط درمانجو تغییر، ذخیره، نمایش داده یا از بین برده می شود، می تواند مرتبط با آن باشد. بله، درست است! می تواند به درخواست صاحب اثر، به شکل دلخواهش از بین برده شود. مثلا پاره یا شکسته شود.

ولی مهم این است که آثار هنری توسط درمانجو چندین بار طی کارگاه های مختلف تولید شوند و مجموعه ای از آثار که با هم دیده شوند، احساسات درونی بخوبی و روشنی تشخیص داده میشود. حتی میتوان گفت فرآیند تولید آثار هنری از نتیجه ی آن مهم تر است. ممکن است یک مبارزه تصویری در تولید آثار وجود داشته باشد یا ناتوانی در حل رمز و رموز یا واقعی ساختن و از بین بردن آن آثار هنری که نتیجه نهایی را بی اثر می کند.

 

نویسنده: دکتر سوزان هوگان Dr. Susan Hogan
ترجمه: آرتبال  Artbaal
منبع:
https://www.news-medical.net

 

گزارش تصویری