از طریق این فرم میتوانید به عنوان کاربر در آرتبال ثبت نام کنید. مطالب توضیح داده شده را حتما مطالعه نمایید:

- این فرم مخصوص عضویت در استارتاپ آرتبال جهت استفاده از خدمات تسکین بوسیله هنر می باشد
- لطفا قوانین و مقررات آرتبال و اطلاعات مربوط به حریم خصوصی را مطالعه نمایید
- پس از پیش ثبت نام جهت تایید فرم حدتکثر تا 48 ساعت با شما تماس گرفته و سپس نام کاربری شما تایید خواهد شد
- قبل از تکمیل فرم، تست MBTI را با کلیک اینجا دانلود کنید یا از این سایت، تست را انجام دهید
   و نتیجه ی تست را در فرم وارد نمایید (ضروری نیست ولی برای بعضی کلاسها ممکن است استفاده شود)
- برای امنیت و آرامش بیشتر، نام کاربری خود را متفاوت از نام و نام خانوادگی خود انتخاب کنید تا راحت تر در کلاس ها شرکت نمایید
- اطلاعات شما نزد آرتبال محفوظ است و فقط پرونده تان قرار خواهد گرفت. لطفا اطلاعات صحیح وارد نمایید