آرت بال: پرواز با بال هنر
تکنیک های تسکین بوسیله هنر
به مدیریت شقایق بالندری

www.Artbaal.com
info@artbaal.com
تلفن تماس: 0921.280.2545  -  02122093932
 تهران -تقاطع چمران و جلال آل احمد - دانشگاه تربیت مدرس - پژوهشکده فناوری اطلاعات

در صورت تمایل به ارسال پیام غیر ضروری، فرم زیر را تکمیل نمایید
پیشاپیش از اینکه لبخند میزنید سپاسگزاریم