من برای دنیای رنگی تلاش میکنم

شنبه ها: نیم ساعت مصاحبه لایو با هنرمندان

شنبه های آرت بال با مصاحبه ی هنرمند عزیز رنگی می شود

هر هفته ساعت 10 شب در لایو اینستاگرام با یک هنرمند درباره هنرش، حس و حالش و تجربیاتش درباره هنر صحبت میکنیم.
تاثیر هنر در زندگی هر شخص با توجه به ظرفیت و آگاهی اش متفاوت است ولی برای همه لذت بخش است.
نیم ساعت مصاحبه رنگی شنبه ها به مجری گری حامد اکبری بعد از پایان تا 24ساعت در صفحه قرار خواهد داشت و بعد از آن در IGTV اینستاگرام ذخیره خواهد شد.

شنبه های آرتبال را در اینستاگرام از دست ندهید و به خانواده آرتبال بپویوندید تا درباره تکنیک های تسکین بوسیله هنر تجربیاتمان را به اشتراک بگذاریم.

https://www.instagram.com/artbaal

 

 

 

طراح پوستر: آقای علی مدیری - گرافیست