رقص کلمات

سه شنبه ها: حس و حال خوب با متن و شعر و موسیقی

با قرار دادن یک پست متفاوت در سه شنبه ها تلاش داریم حس و حال خوب را به مخاطبان انتقال دهیم و هرکسی حس و حالش را با ما به اشتراک بگذارد

https://www.instagram.com/artbaal