من خارق العاده ام

چهارشنبه ها: چگونه می توانیم خلاقیت را در هر شرایطی متبلور کنیم

چهارشنبه ی هر هفته مطالبی درباره خلاقیت و خارق العاده بودن خواهیم داشت که هرکسی با هر شرایطی در زندگی اش می تواند بکار بگیرد.
ما معتقدیم خارق العاده بودن چیز پیچیده ای نیست و هرکسی خلاقیت خاص خودش را دارد

با ما همراه باشید در ایسنتاگرام آرتبال

https://www.instagram.com/artbaal