آرتبال در فصل زمستان 97

آرت بال در فصل زمستان فعالیت های خود را بصورت جدی تری آغاز کرد

- ارائه روزانه تکنیک های تسکین بوسیله هنر در پیج اینستاگرام آرتبال
https://www.instagram.com/artbaal

- برنامه سه ساعته تسکین بوسیله هنر در موسسه آموزشی بهار

- برگزاری کارگاه آنلاین تسکین بوسیله شعر
- برگزاری کارگاه آنلاین تسکین بوسیله هنر
- برگزاری کارگاه آنلاین باز شدن ظرفیت ذهنی