فعالیت های آرتبال در اردیبهشت ماه 98

فعالیت های انجام شده توسط مجموعه آرتبال در اردیبهشتت ماه

  • برگزاری همایش تسکین بوسیله هنر در دانشگاه تربیت مدرس با حضور هنرمندان و همکاری نوروچلنج
  • برگزاری کارگاه آنلاین کاربرد هنر در زندگی برای اولین بار در ایران دوره مقدماتی توسط خانم دکتر زاهد
  • برنامه ریزی کلاس تسکین هنر با همکاری تیم آقای کامران رسول زاده
  • مستقر شدن استارتاپ آرتبال در پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
  • نوشتن پروپوزال پارک سلامت و تحقیقات بازار جزیره کیش
  • تبلیغات در مجله هنری ژیوان در اینیستاگرام