فعالیت های آرتبال در مرداد ماه 98

ثبت رسمی آرتبال با موضوع فعالیت تسکین بوسیله هنر

  • برگزاری کارگاه آنلاین "کاربرد هنر در زندگی" دوره پیشرفته توسط خانم دکتر زاهد
  • فروش محتوای وبینارهای برگزار شده
  • شرکت در جلسات هنری سفارت مکزیک در تهران
  • ثبت شرکت "ونداد گستران هنر کارو" به مدیریت شقایق بالندری زیر نظر پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
  • تبلیغات در مجله هنری ژوان
  • برگزاری وبینار تسکین بوسیله هنر در سایت ایسمینار توسط خانم دکتر زاهد