رزومه و مدارک

آرت بال در شهریور 1395 اولین بار با تابلوهای طراحی نقاشی و طراحی دیجیتال شقایق بالندری متولد شد و در دی ماه 1397 با تشکیل تیم هنری و موضوع تسکین بوسیله هنر، فعالیت هایش در قالب استارتاپ گسترش یافت. استارتاپ آرت بال یک تیم هست متشکل از هنرمندان و هنر درمانگران به مدیریت شقایق بالندری که قصد دارد تکنیک های تسکین بوسیله را با معرفی تجربیات هنرمندان و توضیح هنرهای مختلف ارائه نماید.

بزودی فعالیت های آرتبال تا کنون و نام همکاران ما روی سایت قرار خواهد گرفت